Info


Mäntyvaaran ravirata sijaitsee Rovaniemellä noin viisi kilometriä kaupungin keskustan länsipuolella. Näyttely on ulkonäyttely. / The Mäntyvaara racetrack is located in Rovaniemi, about five kilometers west of the city center. Show will be held outdoors.

Osoite: / Address to show location: Mäntyvaarantie 161, 96100 Rovaniemi

Ajo-ohje:

Etelästä E4-tietä: kaupunkiin tultaessa käänny ensimmäisestä valoristeyksestä vasemmalle Isoaavantielle (risteyksessä Shell-huoltoasema). Aja suoraan 2,5 km kunnes tulet Mäntyvaarantien risteykseen (risteyksessä kyltti Mäntyvaara), käänny vasemmalle. Aja suoraan 0,5 km, käänny vasemmalle Ravitallinkujalle.

Pohjoisesta E4-tietä: aja kaupungin läpi, käänny Isoaavantien valoristeyksestä oikealle.
Huom! Opasteet näyttelypaikalle vain em. valoristeyksestä.